Program lojalnościowy

Załącznik numer 1 - Organizator Programu Lojalnościowego, data rozpoczęcia i data zakończenia

  1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest: BEAUTY PROFESSIONAL SP. Z O.O. , ul. Waryńskiego 18a , 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski , email: salon@kosmetyczkaostrowiec.pl
  2. Data rozpoczęcia Programu Lojalnościowego to: 2018-01-03
  3. Data zakończenia Programu Lojalnościowego to: Program Lojalnościowy prowadzony jest na czas nieoznaczony
  4. Adres do indywidualnego konta Uczestnika Programu Lojalnościowego: https://kosmetyka-ilona-borkowska.versum.com/account/sign_in